Stockholms Läns Landsting – samtal nummer 1 med SLL om apatiska/resignerade barn 20 juni 2019

Med tanke på att Dagens Nyheter publicerade denna månad att Stockholms Läns Landsting under psykolog Mikael Billing bekostar vården för ett 10-tal s.k. apatiska flyktingbarn numera kallade barn med resignationssyndrom ringde jag idag ett par samtal till ansvariga politiska tjänstemän för barn och ungdomsprsykiatrin.

  1. Ansvarig politiker Anna Starbrink fick jag ej kontakt med.
  2. Kommunikationschef Jonas fick jag kontakt med men han hänvisade tillbaks till Starbäck men uppgav sig vänligt stå till förfogande för att hjälpa till finna rätt person.
  3. Jag fick tag på politiker Jesper Svensson, liberalerna, som vänligt gjorde sitt jobb och lyssnade på mig, han antecknade en del, jag informerade om följande a. barn som sägs vara drabbade av ”resignationssyndrom” är egentligen grovt vanvårdade av vuxna asylsökande som ibland är föräldrar/vårdnadshavare eller i värsta fall trafficker.  b. barnläkare luras till att sätta sonder på barnen eller på annat sätt medverka till något torde kallas grov felbehandling/övergrepp och att barnen kan svältas när sonden är satt. Många barn blir så svårt skadade i denna utdragna misshandel, veckor, månader och år att de blir katatona.
  4. Svensson invände och sa att han kan icke ta det ansvar som professionen tar. Jag var enig i detta men förklarade för honom att övergreppet som kallas för malingering by proxy eller MAL-BP  bygger just på att lura professionen göra fel. Och när detta är gjort så kan professionen ej avslöja att de förstått de blivit lurade eftersom de då kan åtalas t.o.m. för medverkan till barnamord om ett barn dör.  Just därför menar jag att politikerna måste få höra att det finns erfarna specialistläkare som säger att svenska barnläkare gör fel. Jag tillade att Socialstyrelsen muntligt och skriftligt framfört till mig att det är den politiserande barnläkarföreningen som anses vara hindret för korrekt vård eftersom de vägrar erkänna de gjort fel. Jag informerade också att vid domstolsprocessen Jackson ./. Helin B 15812-16 Stockholms Tingsrätt var barnläkarföreningens ordförande nuvarande ordförande tvingad till att avge vittnesmål under ed och hon informerade att så länge hon varit ordförande, tre år, så hade föreningen överhuvudtaget icke diskuterat apatiska/resignerade barn vilket naturligtvis var synnerligen anmärkningsvärt och den sannolika tolkningen är att barnläkarna helt enkelt avhänt sig ansvaret till psykologer, barnpsykiatriker, sköterskor, och punktsinsatser med narkosläkare som söver barn som ej vill ha sond för att sätta sond.
  5. Jag informerade Svensson om att han eller Starbrink sammankallar till ett möte med dem själav alltså Svensson och Starbrink och gärna en större skara inkl jurister som lyssnar, + undertecknad och två specialistläkarkollegor som möter de i den medicinska/psykologiska professionen som Svensson hänvisar till som är de medicinsk ansvariga för vården av dessa barn. Vi kom preliminärt överens om augusti månad. Personligen ser jag gärna denna timme av samtal direktsändes i SVT ty vi måste nu sätta stopp för denna oerhörda vårdskandal och humanitära katastrof som pågår i Sverige.

Avslutningsvis berättade jag att jag ibland får mail eller telefonsamtal från utlandet där akademiker berättar att de är totalt chockade över det som pågår i Sverige och att finns en överhängande risk att inte bara SLL med Svensson och Starbrink blir skandaliserade utan i stort sett hela Sverige som nation.