Större förtroende för Swebbtv än för SVT/SR

Paus från min medverkan i Swebbtv

Jag har tagit en paus från min medverkan i Swebbtv pga vad jag anser låg kvalitet på Swebbtv:s pandemi-journalistik.

 

Större förtroende för Swebbtv än för SVT/SR

Jag vill dock betona att jag har större förtroende för Swebbtv än jag har för statliga public service alltså SVT/SR.

SVT/SR:s rapportering t.ex. om apatiska barn och mycket annat har haft ännu sämre journalistisk kvalitet än det jag kritiserar Swebbtv för.

 

Bakgrund till pausen

Jag har vid ett par tillfällen senaste året blivit ombedd att yttra mig om corona-pandemin i Swebbtv. Detta har Swebbtv återgett sakligt och korrekt. Så tack för det.

Dock. Under vintern och våren 2021 noterade jag att Swebbtv började intervjua personer om de vacciner som används mot pandemin. Jag anser dessa personer har utifrån diverse artiklar de läst publicerade på internet skapat hemmasnickrade, vildvuxna och osakliga teorier om vacciner och om pandemin i stort. Jag menar de har skeva och ogrundade perspektiv om de i USA och Europa godkända vaccinerna främst de s.k. mRNA-vaccinerna. Jag har vid ett flertal tillfällen de senaste månaderna anfört för Swebbtv, och för vissa av deras intervjupersoner som jag menar ”talar i nattmössan” om mRNA-vaccinerna, argument för att de misstolkat fakta och sammanhang. Men ej fått gehör. Ledningen på Swebbtv uppger att de fått kommentarer från följare och tittare ungefär att ”läkemedelsindustrins synpunkter kommer ändå fram via SVT/SR och andra MSM (main-stream-media alltså traditionella tidningar och TV-bolag) så det är väl bra att Swebbtv släpper fram dessa andra åsikter som MSM ej släpper fram”. Och ja, jag är enig i detta, till en viss gräns. Den gränsen överträddes med råge i denna intervju för 3 dagar sedan, länk nedan. Lars Bern är en person som jag i stort respekterar. Jag anser han har rätt i en hel del han påpekat om pandemin t.ex. nyttan av D-vitamin (vilket är bevisat idag genom studier att han hade rätt) och sannolikt kan han ha en del korrekta iakttagelser även om läkemedel som myndigheter nonchalerat i kampen mot pandemin.   Så långt allt väl. Men när Lars Bern, som f.ö. saknar medicinsk grundutbildning, trots mina skriftliga protester:

  1. fortsätter att kalla mRNA vaccinerna för ”genmediciner” trots att medicinerna icke påverkar människans gener och i princip icke har mer att göra med människans gener än vad t.ex. en röd blodkropp har.
  2. fortsätter att torgföra att spikproteiner som induceras av mRNA vaccinerna är farligare än den sannolikt en miljon gånger större mängd spikproteiner som induceras av en sjukhuskrävande Covid-19 infektion

så är det för mig rimligaste sättet att opponera att helt enkelt ta en paus i att medverka i Swebbtv.   Jag nekar ju att bli intervjuad i SVT/SR såvida det ej är direktsändning och jag agerar nu liknande gentemot vad undertecknad anser vilseledande information från Swebbtv. Notera detta är vad jag personligen anser. Andra får såklart tycka och anse precis vad de vill om information de delges via Swebbtv och SVT/SR.

Dessutom förnekar Lars Bern att vi har en pandemi, i det han säger coronapandemin är att likställa med en allvarlig influensaepidemi – jaja det kan man diskutera men jag tycker nog det är för magstarkt.  Lars Bern kallar amerikanska CDC styrd av kommersiella intressen vilket är ett onyanserat påstående, Bern påstår att ”I Israel drabbas framför allt de fullvaccinerade av smitta..” underförstått att de drabbas mer än ovaccinerade..etc etc. ”vaccinerna fungerar helt enkelt inte, de fungerar inte så fort man får en mutation….etc”, ”de som tagit vaccinerna är inte skyddade” ”för de som är vaccinerade stiger dödligheten vilket måste bero på någon egenskap has dessa genpreparat”   ”meningslöst med kampanj att vaccinera” ”man är sämre positionerad om man är vaccinerad än om man inte är det”.    Etc etc etc. Dessa resonemang är för mig obegripliga.  Hela intervjun är fylld av för mig ytterligare obegripliga märkligheter som att Bern menar att ”Kinas lock-down icke hade någon betydelse för att stoppa epidemin i Kina.”

 

Sammanfattning

Jag anser att även om det ligger något i vad Swebbtv uttalar att ”det är bra att låta människor med divergerande åsikter komma till tals” så blir detta för min personliga del så långt från mina kunskaper om pandemin och vacciner, och att Swebbtv torgför åsikter som de i länken ovan icke bara en gång utan upprepade gånger under månader detta år 2021,  att jag icke ser något annat rimligt alternativ än att protestera genom att tills vidare göra en paus från att medverka i Swebbtv.

 

Tack att ni förstår mig. Som den enkla människa jag är.