Svensk Twitterdebatt om Corona-pandemin är mig för kaotisk med svensk gränssättningsneuros som dominerande komplex. Jag tar därför tillfällig paus!

Twittrare,

Jag är bara en enkel läkare och människa som kanske dåligt har förstått vad corona-pandemin handlar om så jag drar mig tillbaks från debatten men jag vill innan jag gör det skriva dessa slutord.

 

Vad jag förstår är detta vad som är i dagsläget korrekt om den tragedi som covid-19 pandemin skapar i vår värld:

  1. Dödligheten i sjukdomen är drygt 1 %. Om man ser de stora statistik sidorna som worldometer.com , Johan Hopkins etc så är dödstalen globalt och i individuella länder tämligen konsekvent mellan 1-2% av dem som smittats. Och jag ber Er notera jag förstår att fler kan vara smittade men jag går enbart på hårddata och då förhållandet 1-2% smittade är så konsekvent nivå i stort sett i alla länder (speciellt de västerländska tycker jag mig se) så håller jag mig till det.   Influensa epidemier har en dödlighet på 0,1%.  detta är alltså ingen influensa.

2. Patienter och vårdpersonal genomgår en helvetisk period. Miljoner patienter kämpar för sina liv och lika många sjukvårdspersonal är utarbetade, stressade och får PTSD som gör att alltför många av dem suiciderar. Många som arbetar inom sjukvården är sårbara människor som vill väl och drabbas av svåra skuldkänslor om de upplever de hade kunnat göra mer för sina patienter. Är de då disponerade för depressioner och skuldkänslor kan det alltför lätt glida över i hopplöshetskänslor, skuld och suicidplaner. Det är nästan lika mycket för denna sjukvårdspersonal som de reellt Covid-19 sjuka som jag vill skrika så högt jag kan – UNDERSKATTA INTE FARAN MED PANDEMIN!

3. OM flera av våra större länder som England, USA, Frankrike, Spanien, m.fl ICKE hade tillämpat någon som helst lock-down eller ännu tydligare OM vår värld hade fortsatt leva precis som vanligt så hade sannolikt idag runt 100 miljoner idag varit döda pga viruset. Och 4-5 miljarder smittade.  Många som klarar sig idag hade aldrig klarat sig pga att endast ett fåtal hade kunnat erhålla sjukvård och den stora majoriteten hade fått klara sig utan sjukvård.   Detta hade kanske höjt mortaliteten till 2-3 %.   Vi hade då haft ett samhälle i tämligen kaotiskt tillstånd som disponerat för statskupper mm.

4. Debatten i Sverige är vad jag förstår mer kaotisk än i något annat land ty vi har en groteskt inkompetent Folkhälsomyndighet och en lika groteskt oduglig regering där ingen minister tycks ha högskoleutbildning av den kaliber som gör att de kan förstå att s.k. experter på myndigheter kan utveckla en inkompetenskultur som gör att de ej ser tydliga vetenskapliga förhållanden klart.  Svenska regeringen är sannolikt mer än någon annan regering i världen i händerna på myndigheter som vuxit sig vilda i sina attityder och hållningar till basala epidemiologiska sammanhang.

 

Vad bör man göra:

  1. Omedelbar lock-down överallt under 4 veckor. Endast livsnödvändiga samhällsfunktioner opererande.
  2. Munskydd vid utomhusvistelse såvida icke hjärtsjukdomar etc gör att undantag kan ges.
  3. Inga mer än hushållsmedlemmar får träffa varandra. Om en blir sjuk så om möjligt human isolering av denna hushållsmedlem.
  4. Etc.  Se på Norges och Finlands rekommendationer och gå 1-2 steg längre.  Det verkar som om regering och myndigheter lider av den klassiska svenska sjukan ”gränssättningsfobi”.

 

Jag vill här inte skriva för mycket:

Jag har tyvärr sett mig tvingad till att blocka många av mina följare. Som ett sätt att demonstrera vad jag tror. Jag vill ta avstånd från den låt-gå mentalitet som präglar svenska samhället.  Det är lönlöst att prata med många av dem. Några av mina underbara anti-globalistiska twittrare blandar ihop detta med någon form av globalistiskt maktövertagande då det lika gärna kan vara tvärtom alltså att Corona-pandemin försvårar globalism.   Men jag ser en massa bra tips från dem och andra. Själv tar jag t.ex. D-vitamin. Jag tror att Ivermectin, Doxycyclin och Hydrochlorokin är intressant som adjuvans terapi eller som enskild behandling.   Jag är en person som gillar debattera och provocera för att få fram sanningar. Jag är inte rädd för speciellt många personer.   Men jag brukar nästan alltid, både på arbetsplatser och privat kasta in handduken om jag märker det blir för hett. Enda gången jag icke gjort det är väl i apatiska barn debatten men då handlade det om totalt oskyldiga barn som var/är chanslösa och SVT/SR och alla journalister och odugliga läkare hade totalt mörklagt övergreppen. När det gäller Corona pandemin kan ingen dölja de fruktansvärda övergreppen som sker. 

Så därför lämnar jag debatten på Twitter för tillfället. Vet ej när jag återkommer , det kan bli redan imorgon, men jag tror det tar lite längre tid.

 

Ta hand om Er!  Och ansträng er för att se om det är allvar eller ej. För din, min och alla andras skull.

mvh

Dr Thomas GA Jackson