Svensk wikipedia är en ljugande åsnehög med mytomanerna Gellert Tamas och Jan Helin i spetsen.

Kära vänner!

Jag måste skratta åt svensk wikipedia.

År efter år så har de ljugit om mig och apatiska barn epidemin. Ett antal vänsterjournalister har med mytomanen Gellert Tamas i spetsen smygredigerat wikipedia så texten skall passa SVT/SR:s offentliga lögner.

Läs gärna wikipedia, se länken nedan, och se hur de ljuger. Artikeln har redigerats ett 15-tal gånger och journalisterna trampar runt i en sirapsliknande pannkaka av lögner. Låt mig bara trycka på de största lögnerna.

  1. Jag har naturligtvis aldrig sagt att barnen simulerar. Från första stund har jag offentligt i Svenska Dagbladet december 2005 och i artikeln i Dagens Medicin 18 januari 2006 som SOU 2006:49 refererar till uppgett att barnen är utsatta för MAL-BP alltså Malingering by Proxy där på ett oerhört grymt sätt föräldrarna tvingar barnen till sondmatning så de kan svältas till dödens gräns och apati. Dessutom upplever barnen ENORM ångest eftersom de är i en oerhört utsatt situation där de vet att om de ej gör som vuxna säger får de ingen mat i sonden. DETTA KALLAR WIKIPEDIA OCH SVENSKA JOURNALISTER ATT SIMULERA. Wikipedia ljuger om punkt 1 i artikeln på TRE platser i artikeln.

2. Wikipedia döljer totalt att jag fått massivt stöd av barnläkare och barnpsykiatriker. Svenska journalister har dock bara intervjuat det lilla fåtal barnläkare och barnpsykiatriker som ej kunde MAL-BP diagnostik och som Gellert Tamas intervjuade och SVT/SR släppte fram. Alla dessa barnläkare är vänsteraktivister: Henry Ascher, Anders Hjern, Göran Bodegård, Per Anders Rydelius.  Dessa fyra är i allians med Sveriges journalistkår ansvariga för den grova medicinska misshandel med påtvingad fel diagnos, grovt skadlig medicinsk behandling som kan ha medfört döden för vissa barn. Wikipedia döljer att de flesta barnläkarna icke ville ha kontakt med barnen- detta för att undgå att dras in i övergreppen.

3. När wikipedia säger att ” Det konstaterades under intervjun att Jackson aldrig hade behandlat några apatiska flyktingbarn.[6] ” så är de så in i helvete, på ren svenska, korkade att de ej fattar att jag är väldigt glad för att jag aldrig behandlat några apatiska barn ty då hade jag deltagit i grov barnmisshandel.  Det enda jag hade publicerat var artiklar som påtalade att MAL-BP diagnosen mycket väl stämde med barnens symtom och som dessa symtom presenterades i media.   Men pga detta så blev jag, en exceptionellt parlamentariskt demokratisk person som älskar debatt, stämplad av några mediokra mähen till journalister vid SVT/SR som nazist och dårarna på SVT/SR påverkade all annan media i Sverige på ett sätt som gjorde att övergreppen kunde fortsätta.

Övriga falsarier i wikipedia artikeln återkommer jag till senare men nu blir nog de halvgalna helkommuniztizka journalisterna så rädda så de tar säkert bort artikeln anförda av de ljugande idioterna Gellert Tamas och Jan Helin

Notera f.ö. att om skandalen med 30-åriga män som kallas barn är en mild västan-fläkt i skandal kategorin och Macchiarini skandalen en kuling vind i samma kategori så är de apatiska barnen en fullständig orkan i skandalkategorin. Tusentals flyktingbarn har skadats för livet och några har inför öppen ridå i samhället sondsvultits till dödens gräns och det finns information att vissa avlidit i påförd svält.

Skandalen är ofattbar och kommer på sikt att ses på som den största mediala skandal som någonsin existerat där public service gjort precis allt i sin makt för att tysta visselblåsare.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jackson_(psykiater)