Sverige kommer att islamiseras – låt oss göra det bästa av det! Sluthälsning från Dr. Jackson

Kära ursvenskar födda i Sverige och alla de hyggliga muslimska vänner, numera med svenskt medborgarskap jag träffat!

Tack att jag får skriva detta uppriktiga debattinlägg. Om jag senare bedömer att jag tänkt fel så skriver jag ett nytt.

  1. Islam hör historiskt inte hemma i Europa men jag föredrar faktiskt ett moderat islamskt samhälle framför det kulturmarxistiska anarkistiska empatilösa samhälle vi har idag. Missförstå mig inte. jag skulle gärna ge mitt liv för att förbjuda islam och riva moskeer i Sverige och Europa om vi varit eniga om att ett klassiskt europeiskt samhälle byggt på traditionskristendom, upplysningstidens ideal, nationalism, demokrati och jämlikhet är värt att försvara. Men nu är det de facto på det sättet att 87% av svenska folket röstat på mångkultur som i praktiken innebär islamisering eftersom islam är en så oerhört stark mänsklig rörelse/religion. Det har nu gått över 40 år, en klassisk generationsperiod, sedan år 1975 då Sveriges riksdag demokratiskt röstade för mångkulturens hegemoni i Sverige. Vi 13% som röstat mot mångkultur måste respektera detta – på ett eller annat sätt. Jag har kämpat många år genom att stötta SD, SvP, Svenska motståndsrörelsen och kommenterat på Nordfront och jag har även donerat pengar till dessa nationalistiska rörelser som jag sett som något gott jämfört med kulturmarxism och islam. Vi får alla envar bestämma hur länge och på vad sätt vi vill kämpa för det goda samhället – det vi önskar för mänskligheten, djur och hela skapelsen. Mitt nationella engagemang i Sverige har pågått sedan 1999 tills idag 24 april 2016. Jag har flera gånger försökt sluta kommentera i media och blogga men har flera gånger dragits tillbaks till den underbara politiska frihet som Ny-medias kommentarsfält ger oss. Vi får se om jag idag lyckats dra mig tillbaks från svensk politiks offentliga debatt eller icke.

Kom dock ihåg, moderat islam kan ha goda saker med sig. Låt mig vara konkret och ge exempel på sektorer av vårt nuvarande anarkistiska samhälle där jag tror islam skulle ge ett bättre samhälle än det nuvarande svenska:

a. hundratusentals barn går med en klump i magen till skolan av rädsla för att bli mobbade.  Jag tror islam enkelt skulle kunna skydda dessa barn genom att vara repressivt mot de onda eleverna som mobbar de svagare.

b. 30-40 miljarder går varje år till simulanter, fuskare inom sjukvården.  Jag tror islam enkelt skulle få bukt med dessa fuskare.

c.  Ett kulturmarxistiskt public service SVT/SR ljuger och lurar allmänheten år efter år. Jag vet inte men en moderat islamisering av svensk TV skulle sannolikt göra SVT/SR ärligare.

d. Ett samhälle som producerat läkare som Henry Ascher och Anders Hjern som medverkar till svår barntortyr på tusentals apatiska barn och som stöttas av ett sanningskorrupt etablissemang. Dessa två, Ascher och Hjern skulle vad jagförstår aldrig få en chans till publicitet i ett islamiskt samhälle.

Jag kan ge en mängd exempel där jag faktiskt tror att moderat islam skulle ge oss ett bättre samhälle än det nuvarande anarkistiska mångkulturella vi har. I ett läge där svenska folket decennium efter decennium röstat för mångkultur med dess oundvikliga konsekvens islamisering så ser i alla fall jag att min tid är kommen att acceptera svenska folkets vilja att Sverige skall bli muslimskt. Jag har ju f.ö. icke bott hemma i Sverige sedan år 1994 så även om jag varit ”hemma” mycket så känner jag andligt att Norge, England och Polen är mer mina andliga hem och har betydligt mycket större förutsättningar, åtminstone med 100% säkerhet Polen,  att vidmakthålla ett traditionskristet samhälle.  Jag kommer alltså inte att offra min energi eller liv för de usla 87% i Sverige som svikit folket och den kristna tron.  Paradoxalt nog tror jag dock att ett moderat muslimskt samhälle passar mig betydligt bättre än de 87%  som kommer att tvingas leva i det.

Den dag svenska nationalister, oavsett om det är Sverigedemokraterna, ett nystartat Svenskarnas Parti, Nordiska Motståndsrörelsen eller andra nationalistiska konservativa partier får över 50% i ett parlamentariskt val så är jag dock beredd att flytta hem för att hjälpa till och ge mitt liv för att återställa Sverige till ett traditionskristet land för i första hand det svenska ursprungsfolket. Sanning står dock över etnicitet i de politiska ideal jag har, och demokrat har jag alltid varit, så därför respekterar jag de 87% av svenska folket som vill ha moderat islam som statsbärande paradigm och tröstar mig med att det kunde vara betydligt värre t.ex. i form av den judiska boljevizmen, ni vet de judiska kommunizter som avrättade tiotals miljoner kristna efter judiska revolutionen i Ryssland 1917. Moderat islam är rena himmelriket för kristna jämfört med det samhälle judiska bolsjeviker (icke att förväxla med den judiska majoriteten, bolsjevism var den judiska motsvarigheten till det muslimska ISIS) skapade.

Avslutningsvis ett tips till alla kämpande Sverige-vänner:   Jobba för ett delat Sverige, att ett svenskt Sverige får halva Sveriges yta för svenskar, nationalister och kristna invandrare och att andra hälften blir ett mångkulturellt Sverige för de 87% inklusive judar* och muslimer.   En dylik delning är betydligt mer pragmatiskt klok och realistiskt att kämpa för.  Än att bedriva en hopplös kamp mot de oerhört starka 700.000 muslimer som idag finns i Sverige. Tragiskt, jag vet, men min bedömning är att det förhåller sig så.   Tack att jag fick skriva detta uppriktiga debattinlägg. Om jag senare bedömer att jag tänkt fel så skriver jag ett nytt. Skulle vi få ett parti som jobbar för en delning av Sverige i en traditionell svensk del och en mångkulturell del så skulle jag redan imorgon flytta hem och hjälpa till att politiskt driva denna uppdelning av Sverige eftersom jag ser den som realistisk och möjlig att genomföra utan blodspillan. Detta ser i alla fall undertecknad som enda rimliga möjligheten. Alla andra scenarier ser jag som hopplösa för dem som vill bevara Sverige svenskt. Därför är det min plikt att skriva dessa rader.

*om judar önskar bo i ett svenskt Sverige är de välkomna på villkoret att de önskar höra till den gruppen av etniska judar som icke verkar för ett mångkulturellt samhälle och önskar tillhöra den svenska etniciteten i första hand och den judiska i andra hand. Liknande krav bör ställas på den svenskar som önskar bosätta sig i det judiska Israel alltså att de önskar tillhöra den judiska etniciteten i första hand och den svenska i andra hand.

TJ

 

Lämna en kommentar