Sveriges förfall startade med första kvinnliga prästvigningen 1960

När Margit Sahlin och två andra kvinnor år 1960 prästvigdes så startade undermineringen av Sveriges folk och nation.

I och med prästvigningen av kvinnor var inget heligt längre. Första steget att i djupet förändra kyrkans hjärta – det apostoliska läroämbetet – var taget. Och därmed möjliggjordes en mängd subversiva aktiviteter inom en snar framtid i det svenska samhället som 68-talsmarxismen, den sexuella revolutionen och föraktet för traditioner.

Strukturen, ordningen och traditionerna börjades ses som något som var i vägen och icke som de demokratiska civilisationsfundament de egentligen var. Det som var grunden för den trygghet ett lutherskt kristet samhälle ger sina medborgare.

Alltså. Det som var betydelsefullt här var att det svenska förfallet startade med att ändra på det största, viktigaste och mest symboliska för det svenska så framgångsrika civilisationsbygget – den svenska folkkyrkan. Kyrkan hade alltid varit mitt i byn och i livets avgörande allvarsstunder där liv och död var i centrum var det kyrkan alla vände sig till.

Med kvinnor som präster började emotioner och tyckande ta över. Det kristallklara evangeliska budskapet om frälsningen som ett reellt resultat av Guds konkreta agerande med mänskligheten genom korsdöden och återuppståndelsen relativiserades och sköts åt sidan med attityden – ”det är för bra för att vara sant – låt oss vara mer jordnära och se på människan istället” blev det nya credot.  Det som tidigare åskådliggjordes med knivskarp manlig analys byttes sakta ut mot feminiserad kortsiktig humanism utan teologiskt djup eller grund.

Svensk kyrka av idag är bland det mest löjeväckande jag kan finna. Istället för att leva av Guds nåd så lever den på prostituerade politikers nåd.   Gode Gud, min bön är att denna falska kyrka med sina kvinnliga häxor som så djupt smutsat ned Ditt heliga namn skall försvinna från vårt Skandinavien tillsammans med alla äckliga feminister och kommunister som vi kan förvisa till de muslimska regionerna.

In Christo et Maria