Sveriges kommande svenska enklaver – Polisen tappar greppet i mångkulturen

Det finns en tendens i svenska samhället några anar men som icke formulerats i ord nämligen att det finns en än mer bekymmersam verklighet bakom den att polisen tappat kontrollen i 55 s.k. no-go zones i Sverige.

Och den är att polisen även i stort håller på att tappa greppet.

Läs t.ex. länken nedan från Fria Tider hur ett gäng med kriminella romer skrämmer iväg polisen.   Enklaver och gäng vet idag i Sverige att de får  i tilltagande grad makt över polisen.  Orsaken är den enormt naiva socialdemokratiska kriminalpolitiken som förts i Sverige sedan 1968.

Vad kan göras? Jag vill naturligtvis icke bli anklagad för att vara defaitistisk.   Jag gillar de svenska nationalisterna och mina underbara svenska germanska vänner för mycket för det.

Men i ärlighetens namn så vill jag deras bästa och frågan är varför de skall offra sina liv för att Gudrun Schyman, Mona Sahlin, Anders Lindberg och andra germanidioter skall få fortsätta pimpla rödvin när nationalisterna vunnit över mångkulturen där hundratusentals nationalisters liv gått förlorade. Man kan kanske något men egentligen föga trösta sig med att nämnda tre personer m.fl. blir ställda inför rättslig rannsakan. Men en sådan blodig lösning är utesluten anser jag. Personligen tror jag betydligt mer på ett upplägg där svenska enklaver bildas i Sverige som nationalsocialisterna gör i vissa områden i Dalarna. Man blir där demokratiskt starka, kör ut etniciteter som icke anpassar sig.

Nationalisterna kan sedan under kommande decennier se delar av Sverige islamiseras och gå under i ett mångkulturellt kaos och sedan kan en kraftmätning med islamisterna och svenska nationalister äga rum ty att Schyman, Sahlin och Lindberg besegras av islamisterna, de nya herrarna i det mångkulturella Sverige är tämligen klart. Schyman, Sahlin, Lindberg et al har idag icke en chans att stoppa denna utveckling. Det har helt enkelt gått för långt i Sverige där Sverige idag har Europas största muslimska befolkningsandel med över 10%. Klart mer än Frankrike som har Europas största muslimska befolkning. Det torde också vara viktigt att arbeta för att nämnda germanidioter och liknande varelser icke skall få asyl i det nya Europa som växer fram. Helst ingen annanstans heller.

Men hur många procent av Sveriges landyta kommer de muslimska enklaverna hinna lägga under sig? Kanske blir det inte mer än 5-10-20%. Det kommer att bli en kapplöpning mellan olika etniciteter, religioner och kulturer i Sverige avseende vissa speciellt attraktiva landområden – vi är redan idag i en sådan situation.

Sverige är ett stort land och svenska nationalister torde kunna proklamera att vissa områden skall det bara bo svenskar i, analogt med att andra folkgrupper bildar sina enklaver.   Där kan svenskarna skydda varandra på ett meningsfullt sätt och neka personer som Gudrun Schyman, Mona Sahlin och Anders Lindberg m.fl. tillträde.    Jag kallar icke detta defaitism utan vishet.   För mig är det i alla fall uppenbart att det pågår en utveckling i Sverige som skisserats ovan.

http://www.friatider.se/tiggarmobb-angrep-poliser-med-stenar-polisbil-voltade