SVT hotar dr Jackson med 6 års fængelse

Hög prioritet

2010-03-09
Till: thomas.a.jackson@hotmail.com
Bäste Thomas Jackson Jag heter Erland Renström och arbetar med säkerhetsfrågor vid Sveriges Television AB. Jag skriver till dig med anledning av de många obehagliga e-brev du under lång tid riktat til
erland.renstrom@svt.se
Från:  Erland Renström (erland.renstrom@svt.se) Du flyttade meddelandet till den aktuella platsen.
Skickat: den 9 mars 2010 15:36:30
Till: thomas.a.jackson@hotmail.com
Bäste Thomas JacksonJag heter Erland Renström och arbetar med säkerhetsfrågor vid Sveriges Television AB. Jag skriver till dig med anledning av de många obehagliga e-brev du under lång tid riktat till medarbetare vid Sveriges Television AB.Jag vill uppmärksamma dig på att det du ägnar dig åt har en särskild rubricering i brottsbalken, nämligen ofredande. Straffpåföljden för fridsbrott löper från 6 månader till 6 år.Jag vill också vara mycket tydlig i en sak: om du inte genast upphör med ditt skrivande kommer du att bli föremål för legala åtgärder.Stockholm den 9 mars 2010Erland Renström___________________________________________

Erland Renström
SVT Säkerhet

08 – 784 8895
070 – 540 36 41

 

Dr Jacksons ”brott”:

Jo, eftersom jag visste att svenska lækare och sjukvård inte kan den engelska diagnostiken så hade jag gång på gång frågat SVT om de i alla fall inte kan vara så hygglige att de till allmænheten i Sverige berættar vad engelska lækarførbundet skrivit till mig :    1. De er lika oroliga som jag att apatiska barnen plågas svårt av vuxna.    2.  Deras fremste expert anser alla  apatiska barn er mer eller mindre utsatta før øvergrepp från vuxna, några mycket svårt och LIVSHOTANDE!!!. Men detta håller SVT borta från allmænheten     Engelska lækarførbundet har alltså  exakt samma hållning som jag.  Allmænheten har rætt att veta detta.   I mina email hade jag bett på mina bara knæn, jag hade aldrig anvænt svordom eller kønsord eller annat fult ord, det enda jag sagt er at Sveriges journalister i denna fråga betett sig som idioter, jag tror till och med att i mina cirka 100 mail under 4 års tid så hade jag aldrig kallat en enskild journalsit før idiot, jo kanske Gellert Tamas men jag tror inte det heller.          Detta var ju också orsaken att jag gick med i det hyggliga Svenskarnas Parti som behandlade mig 100 gånger bættre æn ljugande svenska journalister gjort.  http://www.expressen.se/nyheter/regeringens-expert-gar-med-i-extremparti/       Expressen læt mig i alla fall få sæga det som SVT ideligen felciterade mig på nemligen att barnen er utsatta før svåra øvergrepp – de simulerar inte.   Jag har krevt att Socialstyrelsen måste diskutera det s.k. Sine Qua Non -perspektivet. Les: http://jajj.se/eu-domstolen-om-apatiska-barn/

Lämna en kommentar