SVT/SR:s journalistik är för ytlig

SVT/SR:s journalistik är för ytlig.  Praktexemplet på denna ytlighet är deras reportage om apatiska barn år 2006 där de åkte runt och intervjuade en massa kriminella invandrarföräldrar som utnyttjade sina barn i en s.k. MAL-BP situation så att barnen blev apatiska.  Och SVT/SR trodde på föräldrarna som sa barnen var sjuka, och kallade visselblåsare nedsättande ord, men SVT/SR fattade aldrig att barnen var apatiska pga en utstuderad långdragen lågintensiv psykisk och fysisk misshandel utan blåmärken under månader och år.

Konskevensen av SVT/SR:s ytlighet blev att tortyren fortsatt ända tills våra dagar i något som kan vara en av världens största, kanske t.o.m. den största, medicinska skandalen någonsin där tusentals barn är offer och många barn kan idag användas som medicinska slavar inom assistensbranschen.  Barnen väntar bara tills SVT/SR säger sanningen så de kan bli befriade från sin plåga, sina blöjor, sonder och sängbundenhet.