Swebbtv fortfarande avsevärt bättre än SVT/SR men desinformerar om vacciner

Swebbtv desinformerar om vacciner om ej än lika gravt som SVT/SR gjorde om apatiska barn

 

Läs först detta: Troponin ökar vid vanlig träning som bakgrund till tillägg 1 nedan.

Länk: http://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2012/01/troponin-kan-vara-forhojt-hos-friska-efter-vanlig-traning/

 

Ser Swebbtv regelbundet   –   Swebbtv.se

Jag ser på Swebbtv någon halvtimme per dag och tar med intresse del av deras nyheter om klimatet – där jag är neutral – om ekonomi – där jag anser de tillför – om kriget i Ukraina- där jag anser de tillför- om globalism – där jag anser de tillför.

Däremot anser jag de vilseleder, naturligtvis utan ont uppsåt och pga okunskap, allmänhet avseende främst mRNA vacciner och lockdowns.  Jag har flera gånger påpekat felaktigheter – utan gehör. Jag respekterar att de vill driva sin egen linje men då jag anser den felaktig så har jag bestämt att tills vidare ej vara med i Swebbtv. Jag har tidigare själv bett Swebbtv att få vara med och de har varit väldigt hyggliga och välkomnat mig.  Swebbtv har även t.ex. bjudit in mig att ge min syn på vacciner vilket hedrar dem – DE ÄR ALLTSÅ BETYDLIGT SERIÖSARE ÄN SVT/SR.  SVT/SR utmålade nämligen mig ideligen under flera år som inkompetent, nazist, högerextrem och vägrat mig genmäle i apatiska barndebatten där alla idag vet jag hade helt rätt. SVT/SR har alltså orsakat 1000-tals grova övergrepp på apatiska flyktingbarn pga sin felrapportering.  Och SVT/SR ökade övergreppen genom att utmåla mig som visselblåsare på ett negativt sätt enligt den gamla modellen ”Shoot the whistleblower”.

Alltså leve leve länge leve Swebbtv och ner med SVT/SR.

 

Nu till saken.

För att vara tydlig tar jag endast ett exempel på Swebbtv:s felrapportering som sannolikt ej beror på illvilja utan dåliga rådgivare och att creti och pleti alltså människor utan avancerad medicinsk utbildning har tillägnat sig missuppfattningar om rena fakta och ej förstår hur kända läkare som har en annan uppfattning än myndigheter förhåller sig till kunskap, kollegor och debattfora.

Exemplet publicerades idag 2022-11-14.   Jag lägger länk här nedan så får ni själva läsa även hur läkare och andra ej tycks fatta enkla vetenskapliga rapporter.

Så här ligger det till:   DEN ISRAELISKA STUDIEN TALAR OM POST COVID 19 INFEKTIONSSTADIET.   DEN TALAR ALLTSÅ ICKE OM AKUT INFEKTION ALLTSÅ  akut SARS-CoV-2.

Jag lägger länken här:

http://nyheter.swebbtv.se/trudeau-vill-att-barn-och-vuxna-tar-mer-covidvaccin-det-basta-man-kan-gora/

Ni kan i ovan länk se länken till israeliska studien där det tydligt formuleras (jag kopierar texten) :

”Abstract

Myocarditis and pericarditis are potential post-acute cardiac sequelae of COVID-19 infection, arising from adaptive immune responses. We aimed to study the incidence of post-acute COVID-19 myocarditis and pericarditis. Retrospective cohort study of 196,992 adults after COVID-19 infection in Clalit Health Services members in Israel between March 2020 and January 2021……………Post COVID-19 infection was not associated with either myocarditis (aHR 1.08; 95% CI 0.45 to 2.56) or pericarditis (aHR 0.53; 95% CI 0.25 to 1.13). We did not observe an increased incidence of neither pericarditis nor myocarditis in adult patients recovering from COVID-19 infection.”

Jajjs kommentar: 

1. I just detta fall är det alltså Swebbtv och deras källor som ej tycks förstå att den israeliska studien handlar om patienter som varit sjuka i Covid-19 infektion men icke är det och som följts upp EFTER sjukdomsfasen då i princip alla virus är borta från kroppen eliminerade av kroppens eget immunsystem så det är väl för sjuttons gubbar inte det minsta konstigt att man då inte får någon virusframkallad myocardit/pericardit när man inte har virus i kroppen.

2. Studien är dock ändå av intresse ty det visar att eventuella postinfektiösa immunokomplex ej skadar hjärtat efter den akuta infektionen.

 

Konklusion:  På detta sätt håller en hel del media på.    I detta fall en av mina favoritmedia som Swebbtv. Man förstår inte hur man läser medicinska vetenskapliga artiklar och man lyssnar på läkare som fått saker om bakfoten.   Dock ska noteras att Swebbtv trots detta håller betydligt bättre kvalitet än SVT/SR som ljuger om betydligt mer och framför allt när SVT/SR förnekade grova övergrepp på apatiska barn vilket de gjorde under en dryg 20-årsperiod 1998-2019 vilket torde vara ett svårslaget rekord..

Tillägg 1.  Swebbtv publicerar även en annan artikel rörande mRNA vacciner idag nämligen en artikel från Universitetet i Basel. Det är utmärkt av Swebbtv.  Saken är dock den att hade vilken tidning som helst frågat mig så hade jag sagt det är självklart att vacciner mot covid-19 sannolikt ger troponinläckage eftersom vaccinerna är kända för att ge kliniskt påvisbar myokardit. Och då självklart ett betydligt större antal med subklinisk hjärtskada. Och kan få vissa kategorier av hjärtsjuka att avlida vilket andra vacciner och mediciner också kan orsaka. Det är så med alla typer av påfrestningar – även stress – både fysisk och psykisk. Min familj känner väl till att när jag fick den första Pfizer sprutan våren 2021 så vilade jag t.o.m. dagen innan vaccinationen – under vaccinationsdagen- och dagen efter. Jag tog alltså då icke min vanliga skogspromenad med några uppförsbackar som ger mig pulsstegring.

Tillägg 2.  Förhållandena ovan är en anledning till att jag aldrig skulle drömma om att vaccinering icke får vara annat än frivillig. Till syvende och sist handlar det om en avvägning vilket som är bäst för den enskilde människan. Och där menar jag att all seriös forskning idag pekar mot att under en pågående samhälsfarlig pandemi är vaccinationer att rekommendera för att spara människoliv.Idag när vi har en mer godartad omikronvariant och en epidemi i avtagande är ju självklart vaccinering icke lika livsviktigt som under den fruktansvärda delta-varianten med runt 1% dödlighet alla åldrar inräknade (ja jag vet dödligheten är betydligt lägre hos de under 65 år) som tagit livet av 6 miljoner människor trots modern sjukvård.

Jag hoppas antivaxxare tillåter mig ha denna åsikt liksom jag med glädje ser att de får fritt uttrycka sina synpunkter liksom jag får uttrycka mina.