Synpunkter på originalartikeln om Pfizer vaccinet och Läkaruppropets invändningar

Jag ger här synpunkter på originalartikeln i New England Journal of Medicine om Pfizers första mRNA vaccin mot Covid-19 som publicerades i pappersupplagan 31 December 2020 och hur artikeln förhåller sig till Läkarupprorets invändningar mot artikeln.

Aktuella länkar:

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine | NEJM

och

Filmen från Canadian Covid Care Alliance nu med svensk speakerröst (rumble.com)

 

Det blir lite ofullständigt nu när jag arbetar offentligt och långsamt. Jag vill redan nu påpeka en sak.   Jag lägger mina synpunkter/reflektioner nedan i punktform och jag börjar såklart med punkt 1 så får vi se hur många reflektioner jag gör.

 

  1. Efter avblindningen konstateras att 15 personer avlidit i ena gruppen och 14 i den andra. Bägge grupperna har runt 20000 deltagare.  Reflektion: Detta talar i sig för en väl designad och väl  genomförd studie. Jag förstår icke att Läkaruppropet ej kommenterar detta om man nu skall kritiskt analysera Pfizer studien.