Upplevdes gårdagens inlägg antisemitiskt?

Lyssna nu!

I mitt skrivande är mitt mål en variant av altruism. Högsta möjliga lycka till flest möjliga människor – men ännu viktigare är att ingen människa, djur eller biologisk varelse skall vara ensam eller djupt olycklig eller svårt lidande.  Jag vet, jag är inte ensam om denna hållning. Faktum är att jag tror majoriteten av människor på vår planet är som jag, dock kanske icke lika uttalat. Jag ser f.ö. detta mål som genuin kristendom. Genuin kristendom är vad jag förstår det bästa samhällsbyggande värdesystem som existerar.  Klart överlägset judendom och islam i detta avseende. Nedan ser ni en bild på den judiske socializtizke immigranten Hjalmar Mehr* från Sovjet som rev ner gamla Stockholm.

När det gäller gårdagens inlägg som hade rubriken:  ”Den judiske Tarschys utredde Quickskandalen – den judiske Heckscher Karolinskas plast-organskandal” har tanken senare slagit mig att den kanske upplevdes av läsarna som antisemitisk. Jag kan i detta fall bara beklaga eventualiteten.   Jag är nämligen kritiksemit – icke antisemit.

Jag anser alltså att den judiska makten och elitjudendomens reella makthavare – mosaikerna – alltså den judiska eliten – bör upp till diskussion dessa dagar när USA kanske får sin förste judiske president – Bernie Sanders. Personligen har jag absolut inget emot detta – tvärtom tycker jag det skulle vara spännande och intressant men jag anser det då bör diskuteras att USA:s riksbankschef Janet Yellen är judinna, att vice riksbankschefen Stanley Fischer är judisk, att i stort sett samtliga centralbankschefer under historiens gång varit judiska och att judiska familjer och organisationer äger den amerikanska centralbanken.

Och att den klart dominerande etniska ägargruppen i amerikansk massmedia är judisk.  Massmedia är det absolut mest elementära i samhällsbyggandet. Vem som har den finansiella makten är i stort sett försumbart i förhållande till var den reella makten ligger – nämligen hos massmedia. Om både massmedia- och finansmakt ligger i samma särintresses händer kan ett land vara illa ute.

F.ö. anser jag det viktigt att ”fair and square” konstatera dessa enkla faktum:

1.Världens absolut mest framgångsrika etnicitet avseende kultur och ekonomisk rikedom är den judiska.

2. Enligt Jerusalem Post är mer än 50% av världens 100 mest inflytelserika personer judiska.

3. Judar saknar den kristna trons psykologiska överjag, säkert på både gott och ont. De har aldrig böjt knä inför korset eller gått i söndagsskolan. Detta kan förklara menar jag att judiska personer saknar ödmjukhet när de kommer till nya länder. De, något överdrivet, tycks marschera in och optimerar sitt inflytande. Jag tänker ofta på att mannen bakom rivningen av gamla Klara-kvarteren i Stockholm, socialdemokraten Hjalmar Mehr, var judisk immigrant från Sovjet. En socialist som naturligtvis hade den judiska kommuniztizka maktelitens i Sovjetunionen implicita stöd att förändra Sverige genom att ändra dess arkitektur. De gamla Klara-kvarteren fick en bas-ton av DDR över sig. Det syns tydligt på arkitekturen runt Sergels Torg.

4. Israel är världens fjärde starkaste militärmakt- hundratals gånger starkare än den svenska.

Tro mig, den judiska etniciteten har makt och tål att granskas. Jag tror det mest antisemitiska världen kan göra är att icke diskutera den judiska makten. Om vi icke diskuterar den så riskerar vi samma gamla vanliga visa som gång på gång inträffat under världshistorien de tretusen senaste åren nämligen att ländernas majoritetsbefolkning känner att  – nu är det nog med omstörtande samhällsförändringar – och judarna får skulden, trots att ursprungsbefolkningarna har huvudansvaret för att de låtit sitt samhälle domineras av en elitjudisk agenda inom media, finanser och socialistisk politik. Jag tror för övrigt icke en sekund på Bernie Sanders ord att han skall förändra Wall-street – omskärelsens makt är för stor.  Men trots detta skall jag, om han blir vald, ge honom en ärlig chans innan jag börjar kritisera och granska honom. Kanske blir jag förvånad?  Beroende på ägarfördelningen inom främst media i Sverige, där judiska särintressen är dominerande, så kan man i Sverige icke bara nonchalera denna fråga om judisk makt och att denna makt genom att stimulera till kommunizm och mångkultur riskerar att skada både sina egna och andras vitala intressen.

Allt detta skrivet i bästa välmening som konstruktiv kritik till samtliga aktörer, inklusive germaner, slaver och judar, i nuvarande svenska samhällsbygge.

*Från wikipedia: ”Hans föräldrar Sara och Bernhard Meyerowitch var ryska judar och socialistiska revolutionärer som flytt undan tsarens hemliga polis efter revolutionen 1905”.

TJ

PS. Visst är det fantastiskt. I följande länk nedan återfinns en artikel från Dagens Nyheter ”Hjalmar Mehr – Stockholms starke man” som torde illustrera vad alltfler menar med judisk makt. Den judiskt ägda tidningen Dagens Nyheter inleder artikeln med  ”Vem var Hjalmar Mehr?” men kommenterar icke med ett ord Mehrs bakgrund som judizk sozializt.   Istället så utmålar sig DN som liberala och Mehr som deras motståndare. Här har vi ett fantastiskt exempel på judizk makt. Inför de av jordbruk och industriarbete tyglade dumsvenska arbetarna och dumsvenska tjänstemän, dumsvenska universitetsprofessorer, dumsvenska präster, dumsvenska biskopar och inte minst dumsvenska kungligheter utspelar sig i Dagens Nyheter en riggad pseudohändelse som tränger ut andra nyheter när det hela de facto handlar om två judizka maktpoler – förment liberalism (Dagens Nyheter)  och förment socialism (Hjalmar Mehr) och man utlämnar det faktiskt intressanta förhållandet att både Dagens Nyheter och Hjalmar Mehr har judizk bakgrund och det helt bizarra att av de cirka tiotusen judarna som under 60-talet bodde i Sverige (mindre än en promille av befolkningen)  så är de så framgångsrika att de spelar inte bara första fiolen i samhällsdebatten utan är också både dirigenter och kapellmästare. Gode Gud – jag ber Dig – låt oss få en saklig, demokratisk och hygglig debatt om dessa maktförhållanden. Kom ihåg -skyll inte på judarna – det är vi svenskar som tillåtit och accepterat detta. Skyll istället på fega, okristliga mediokra svenska politiker och aristokrater, alltså svenskar med makt som hade kunnat förhindra maktförskjutningen till mosaiker- och låt oss behålla en god relation till judarna – det är mitt recept. DS.

http://www.dn.se/dn-150-ar/hjalmar-mehr-stockholms-starke-man/