Uppskjuten rättegång Jackson./.Helin B-15812-16 initialt planerad 2017-09-22 vid Stockholms Tingsrätt

ti 2017-09-12 15:33
Till:

Hej alla,

vill bara meddela att rättegången planerad till 22 september är inställd, fick jag just besked om idag för någon timme sedan, som skäl angavs,  om jag rätt förstod telefonsamtalet jag hade, att landstingets jury hade 3 års-mandat och att det ansågs osäkert om vi skulle hinna med huvudförhandlingen innan deras mandat löpte ut, jag tror det var så. Jag skall kallas runt vecka 48 sa Tingsrätten.

F.ö.noteras att det tycks omöjligt att frivilligt få någon barnläkare som expertvittne i rättegången om apatiska barn.  Barnläkarföreningen har ju sagt tydligt till Socialstyrelsen att malingering by proxy/induced illness som alltså är ett svårt övergrepp mot barn icke förekommer.  Barnläkarföreningens experter Henry Ascher och Anders Hjern har ju förnekat MAL-BP konsekvent under alla år. Icke speciellt förvånande eftersom de säger att 25-35 åriga män är flyktingbarn under 18 år.   Om Ascher/Hjerns kalkylerade lögner gör att unga män får stanna i Sverige må vara en sak men att de mörklägger mångårig tortyr på 8-9-åriga barn har en helt annan dimension – det är alltså brott mot mänskligheten.

Jag lägger idag stor skuld på Karolinska Institutets mediokra forskning om apatiska barn under ledning av Per-Anders Rydelius och Göran Bodegård. På sätt och vis kan jag förstå Sveriges journalister ty vilka skulle de lyssna på om icke Karolinska Institutets forskare. De kunde väl aldrig fatta att en enkel psykiater som jag som arbetade i England kunde bibringa något.

Det kan utvecklas som så att Karolinska Institutet blir min motpart i ett skadeståndsmål eftersom jag har betalat ett högt pris, både ekonomiskt och politiskt för att försöka förklara MAL-BP/Induced Illness  hemma i Sverige, alltså den säregna diagnos som är förtäckt barnmisshandel, till det förstockade institutet. Men det tar jag sannolikt från England.

Jag bifogar ett brev jag skrev idag till Karolinska Institutet ordf. Mikael Odenberg + rektor + prof Farde.

F.ö. verkar barnläkarföreningen vara ordentligt oroliga att sanningen skall komma fram om barnmisshandel som deras ”experter” skapat. Jag blev t.ex. idag vänligt uppringd av barnmedicinaren och verksamhetschefen Maria Lindström-Bagge vid Barnkliniken i Karlstad eftersom jag sökt Per Brolin, barnläkare och medlem i styrelsen för svensk barnläkarförening som också jobbar i Karlstad. Hon ville inte komma som expertvittne i rättegången mot Helin utan hålla sig utanför, detta är en rimlig hållning hos henne och jag dömer henne icke för det, däremot insisterade jag att det var Per Brolin jag sökte och hon skulle helt klart be honom kontakta mig.  I stort sett vill jag bara ställa några enkla frågor om induced illness in children och kräva att  svenska barnläkarföreningen framför allt Anders Hjern och Henry Ascher går kurser i MAL-BP diagnostik.

Jag ber Er notera att mina engelska huvudmän explicit sagt att jag icke gjort något fel som diskuterade malingering by proxy, men det ansåg Karolinska Institutet och SVT/SR som hängde ut mig som nazist.   Grattis – det var väldigt begåvat gjort – som det anstår en vetenskaplig och humanitär stormakt som Sverige. Ni kan ha skapat en av världens största medicinska skandaler.

Om E.M.A. icke blir förlagd till Stockholm nu när de lämnar England så det ha samband både med Macchiarini och apatiska barn. Jag blev kontaktad för en tid sedan av en TV-producent i London som skrev ”I think it’s a disconcerting, but fascinating story.I will talk to my business partner about it and get back to you in the next few days..”

Både B.M.A. och GMC i England undrar varför induced illness som barnövergrepp är nedtystat i Sverige.   EMA har jag haft en kort kontakt med. Den absolut viktigaste institutionen nämner jag icke. De har dock skriftligt sagt till mig att de skall följa rättegången, där Per-Anders Rydelius roll som KI:s expert i Aftonbladet skandalartikel om mig, behandlas.

Om Ni visste vilken institution, utan för Sverige,  som sagt till mig skriftligen att de skall följa rättegången där KI:s roll kommer att diskuteras så tror jag ordf Mikael Odenberg, rektor Ole Petter Ottersen m.fl. skulle höja ordentligt på ögonbrynen och faktiskt bli rätt oroade å Karolinska Institutets vägnar.

Karolinska Institutet, SVT/SR, Svensk Barnläkarförening har under alla år avvisat kontakt med mig. Varsågod – säger jag.

Thomas Jackson