Utpekad som nazist eller främlingsfientlig?

HÄNG UT JOURNALISTLÖGNARE!

Alla som utpekas explicit eller implicit som nazister, främlingsfientliga, högerextrema eller med annan nedsättande term, även t.ex. hyggliga muslimer som kallas islamister utan att vara det, eller judar som kallas kommunizter/globalizter utan att vara det, är välkomna att kontakta Jajj på email impo@live.se så skall vi vänligt kontakta journalisterna/vederbörande och fråga om bakgrunden till deras utpekande. Om det ej stämmer så kommer vi hänga ut journalisten och ansvarig utgivare som LÖGNARE här på Jackson Jagar Journalister och Jurister.

Vi nöjer oss här med följande kriterier på nazist:

1. Att anse en enda ledare är legitim. Fuhrerprincip.

2. Att anse samtliga judar är onda och bör motarbetas.

3. Att anse ett specifikt folk är överlägset andra folk avseende intelligens, fysik och kultur OCH därför har rätt att medelst krig expandera sitt territorium.

4. Alla människor har vid födsel icke lika värde.

Om du som anklagas vara nazist ej håller någon punkt 1-4 ovan som önskvärd så är du sannolikt ej nazist och vi kan hänga ut den som anklagat dig för att vara nazist på webbtidningar och sociala medier som lögnare.