Vad är antisemitism?

Intressant artikel i Dagens Nyheter av germanske kommunizten Ola Larsmo om antisemitism som jag faktiskt icke förstår vad det är!

 

Inledning

Låt mig inleda med att säga att jag vet ej om jag med mina åsikter kategoriseras som en antisemit eller ej – jag förstår helt enkelt ej vad en antisemit är – eller vad antisemitism är.   Jag har alltid gillat Israel, en demokrati som kämpar för sin överlevnad. Jag har bott och jobbat på kibbutz, haft vänner som är judar ända sedan skolåldern. Kort och gott så gillar jag det judiska folket som jag upplever icke-våldsamma, kultiverade, goda grannar och vänner. Många är också ambitiösa och berikar på olika sätt det land de bor i.  Men det finns också en gruppering hos judarna som omfattar kanske 2% av det judiska folket, som jag är kritisk mot. Jag kallar dem mosaiker, sadducéer eller helt enkelt den judiska eliten. Jag bedömer att denna judiska elit binder övriga 98% av judarna till sig via omskärelsen och utnyttjar sina judiska fränder på olika sätt. Denna elit ligger historiskt betraktat bakom den okristliga ideologien marxizm-leninismen, alltså kommunismen. Och tycks också vad jag förstår vara starkaste motorn för den nyare varianten av kommunizm – nämligen mångkulturen.   Både mångkultur och kommunism har som ett av sina syften att få världen att glömma Jesus Kristus. I och för sig kan jag förstå judarna ty det måste vara en märklig position på vår planet att tillhöra ett folk som andra folk anklagar för att ha dödat Gud. Personligen ser jag icke alls Jesus Kristus som jude, han var lika svensk eller norsk eller kines som jude – Han var nämligen enligt den kristna tron Guds son. ”Människosonen” kallar han ju sig själv.  Kyrkorna bör predika bort Kristi judiskhet ty den föreligger ej.

 

Intressant debattöppning

Låt oss hoppas att Ola Larsmos artikel om antisemitism i Dagens Nyheter 14 juni 2021 blir starten på en konstruktiv debatt om antisemitism i Sverige. Ett begrepp som har betydelse för den svenska samhällsdebatten eftersom det ger den judiska eliten skydd från granskning och kritik.

En kontinental katolsk europé sa till mig för decennier sedan då vi diskuterade det uppenbara att judar äger eller på olika sätt styr över 50% av svensk media och samhällsdebatt

”Svenskarna kommer få se vad judar kan göra med ett land”.

Larsmo i sin artikel berättar om hur vissa svenskar var rädda för att ”de begåvade judarna” skulle ”ta över” i Sverige som dessa svenskar noterat judarna gjort i Tyskland. I stort sett samtliga viktiga tidningar och bokförlag i Tyskland ägdes av judar på 1920-talet  – ett märkligt och intressant faktum då situationen idag 2020-talet i Sverige är liknande. Judisk media och bokförlag dominerar.  Vissa svenskar var alltså oroliga för den judiska anstormningen av judisk mediamakt. Andra svenskar, kommunistbestänkta som socialdemokraterna, var då liksom idag positiva till flyktingar.

 

Likheter Sveriges 2020-tal med Tysklands 1920-tal

Det finns likheter i förhållandena idag i Sverige med 1920-talets Tyskland.

Om vi då frågar oss mot bakgrund av vad den katolske européen sa till mig för länge sedan så kan vi konstatera att Sverige utvecklats till en sekulär mångkultur som bereder väg för Muhammed. Islam har ju den fördelen för judiska folket att islam ej anklagar judarna för att ha dödat Gud. Och osökt kommer vi då in på ett intressant debatt tema  – är Sveriges förändring från starkt protestantiskt land till ett mångkulturellt på grund av att svenskarna beslöt sig för att släppa in 1000-tals judar på 30-40-talen under förra seklet. Några av mångkulturförespråkarna t.ex. sadducéen och  kände journalisten och författaren Göran Rosenberg utbrast med ett glädjerop i radion  på -00-talet i samband med att svenska nationalsången spelades i Södertälje på nationaldagen med arabisk ljudbild ”Sverige har förändrats – det kommer aldrig att igen bli vad det varit”.  Jag tog faktiskt illa vid mig. Han hade rätt den gode Rosenberg. Men varför så glad – tack vare Sverige räddades hans föräldrar undan nasisterna och togs emot generöst av de hyggliga germanska lutheranerna som vid den tidpunkten bebodde Sverige.

 

Förändrar invandrade judar det land de invandrar till – är det då bra eller dåligt?

OM det är så att judarna förändrar länder dit de kommer så måste givetvis detta diskuteras sakligt, vänligt och med insikten om allas lika värde. Att lägga anklagelser om antisemitism som våt filt över debattmotståndare i debatten om den judiska elitens inflytande torde vara en björntjänst mot både de integrerade 98% av judiska folket och det värdfolk som judarna blivit en del av.

Jag skulle önska att detta inlägg kan starta en seriös debatt där vi kan se de positiva bidrag judar kan tillföra ett värdfolk.  Men också se de tragedier som sadduceernas mediamakt kan resultera i t.ex kommunizm och mångkultur.   Det har påpekats att inför beslutet i riksdagen 1975 om införande av mångkultur så skrevs 40% av alla publicerade debattartiklar av sadducéiska svenskar och SAMTLIGA var positiva till mångkultur. Resterande 60% av publicerade opinionsbildande artiklar med pro och kontra argument skrevs av germanska svenskar. Att en liten minoritet alltså sadducéerna bland judarna, judarna som då utgjorde endast 1 promille av befolkningen fick 40 procent av mediautrymmet, är självklart ofattbart – såvida man ej betraktar den enorma kraft den judiska elitrörelsen besitter.

 

Den s.k. EXPO-stiftelsen är skrämmande. Expo måste läggas ned.

Ett förhållande som torde skrämma alla demokrater är att det sitter bolzjeviker i den s.k.  stiftelsen EXPO – en kommuniztisk mångkulturell tankesmedja och stasi-liknande organisation som jagar oliktänkande som vore det ett regeringsorgan i en kommunistisk öst-stat.  Att EXPO styrs by-proxy av sadducéer är uppenbart när vi granskar personerna i EXPOs nätverk.

Noteras bör att Dagens Nyheters Maciej Zaremba med chefredaktör och ansvarig utgivare Peter Wolodarski  kallat mig antisemit. Och EXPO har upprepade gånger kallat mig högerextrem och varit källa till journalisterna på SVT/SR som vad jag förstår kan ha tagit livet av patienter jag haft genom att kräva att jag måste omedelbart måste sluta arbeta som doktor för att jag är ”antisemit och högerextrem”. Detta har gjort att svårt suicidala har lämnats vind för våg i region Västernorrland där en kommunistisk sjukhusdirektör utan den minsta medicinska utbildning vid namn Nina Fållbäck -Svensson, en gång tänkt som vänsterledaren Gudrun Schymans efterträdare, sa upp mitt konsultavtal med omedelbar verkan för att jag twittrat kritik med satirisk udd om feminism och mångkultur. Alltså hård kritik mot fenomen som jag vet  sadducéerna gillar eftersom sadducéerna själva vet att feminism och mångkultur bryter ner Europas monolitiska stater till förmån för sadducéernas egen extremglobala politiska agenda. Måttlig globalism torde vara bra. Men kom ihåg att välfungerande demokratier fordrar tydliga nationer med tydliga landsgränser både avseende jurisdiktion och geografi.

Jag gillar ej sadducéer. De SKALL med germansk civiliserad kraft sättas på plats. Icke med inuhmana metoder som i Tyskland förra seklet utan med civiliserad debatt, civiliserad lagstiftning och humanitärt patos. De är för min del välkomna i Sverige men de bör betänka sitt ansvar. De kan göra det genom att besluta att lägga ned sitt stasi-organ EXPO. Ty EXPO polariserar och ödelägger svensk samhällsdebatt. Betänk nedan bild av ledaren bakom EXPO Robert Aschberg där han, stöddig som fan och utstuderad sadducée menar sig slå ihjäl med bollträ oliktänkande t.ex. läkare som jag och miljoner andra svenskar som är Sverigedemokrater, nationalister eller konservativa. Bilden Robban med bollträ använde Robert Aschberg i sitt mediokra TV-program ”Trolljägarna” där han trodde han skulle läxa upp oliktänkande som skrev mångkulturkritiska internetkommentarer under pseudonymer. Fukllständigt patetiskt.

Robert Aschberg konfronterad om brottsanklagelser – Nya Dagbladet

Att ovan man ansvarig för EXPO tillika också är nuvarande ordförande i Publicistklubben torde illustrera vilken Potemkinkuliss halva Sveriges publicister utgörs av

Ett tips till sadducéerna – kalla inte folk för antisemiter eller högerextremister utan konkret grund.   Ni gör då bara Er själva till åtlöje och ni får en massa fiender. Om Ni vill fortsätta kalla mig antisemit så varsågoda- gör det! Jag bryr mig icke utan finner det mest udda och tragikomiskt.  Och lite stimulerande eftersom det torde vara bra för den demokratiska samhällsdebatten.

Om allt detta må vi debattera. För det goda.

 

 

https://www.dn.se/kultur/sa-gick-det-till-nar-den-oppna-antisemitismen-tog-sig-in-i-sveriges-riksdag/