Varning för svensk mångkultur! Slutpunkt tills vidare nådd på mitt twitterkonto på svenska: @ebmpsykiatri

Till alla läsare!

Detta inlägg, som egentligen även borde skrivas på engelska eftersom de flesta läsare på denna blogg är internationella, skriver jag enbart på svenska eftersom det är ett, i alla fall för min del, preliminärt avslut på en hätsk medial debatt i Sverige.   En debatt som jag Dr Jackson, som hävdade att Sveriges så kallat apatiska flyktingbarn grovt misshandlas av vuxna i asylsituation för att bli apatiska, nu efter 15 års medial strid utan tvekan har vunnit – det vet alla i Sverige – men få internationellt. Den enkla slutsatsen att den erfarne läkaren Dr Jackson bättre förstod vad som skedde med Sveriges s.k. apatiska barn än vad en medicinskt outbildad journalist vid namn Gellert Tamas förstod, borde egentligen icke förvåna någon.

Att Gellert Tamas, en outbildad journalist och medicinskt okunnig människa, mentalt förförde kvinnliga chefer på svensk public service SVT/SR är nu allmängods i Sverige. SVT/SR agerade kriminellt när de åren 2005-2019 icke bara tystade alla visselblåsare utan t.o.m. försökte det klassiska ”shoot the whistleblower” genom att kalla visselblåsarna ”främlingsfientliga” ”inkompetenta” ”nazister” ”högerextrema”. 

Debattens kärnfråga var huruvida 1000-tals så kallade apatiska flyktingbarn i Sverige blev av vuxna asylsökare och traffickers utsatta för grym misshandel, som i vissa fall ledde till död i en s.k. malingering by proxy situation. Eller om det förhöll sig så som Karolinska Institutet, Sveriges världsberömda medicinska forskningsinstitut, bestämt hävdade att de upptäckt en ny sjukdom som Karolinska Institutet kallade ”Resignation Syndrome”.

I stort sett utkämpades kampen om korrekt diagnostik mellan ett fåtal offentliga visselblåsare med stort, dock av public service nedtystat, stöd från svenska folket bl.a. från högerradikala och nationalsocialister å denna sidan. Å andra sidan ett enormt enat etablissemang bestående av:

  1. Forskare vid Karolinska Institutet, som anses vara ett av världens främsta vetenskapliga institut
  2. Sveriges Läkarförbund med sin specialistföreningar
  3. Journalister vid svensk public service som uppbackade av en enig svensk journalistkår år efter år upprepade att deras kollega journalisten Gellert Tamas hade rätt i att vuxna asylsökare och traffickers var oskyldiga till grov misshandel på s.k. apatiska flyktingbarn. Verkligheten som visselblåsarna framförde att det var kriminella MAL-BP övergrepp av vuxna asylsökare som åstadkom att barnen blev apatiska tystades metodiskt ned av journalister.

ALLT SOM SVENSKA SAMHÄLLET HÄVDADE HAR DOCK IDAG VISAT SIG BYGGA PÅ ”FAKE NEWS” FRÅN PUBLIC SERVICE ALLTSÅ SVT/SR OCH JOURNALISTEN GELLERT TAMAS SAMT PÅ MISSLYCKAD FORSKNING FRÅN KAROLINSKA INSTITUTET.

SKANDALEN ÄR IDAG SÅ STOR ATT BESLUTSFATTARE I SVENSKA SAMHÄLLET INKLUSIVE MEDIAREDAKTIONER HAR SVÅRT TALA OM DEN. MEN TACK VARE ATT YTTERLIGARE VISSELBLÅSARE, DENNA GÅNG FRÅN JOURNALISTKÅREN OCH LÄKARFÖRBUNDET, BÖRJAR TRÄDA FRAM KAN FÖRHOPPNINGSVIS TRAGEDIN OFFENTLIGGÖRAS I SIN FULLHET.

Gång på gång publicerade Karolinska Institutet och Public Service sedan början av 2000-talet att ”apatiska flyktingbarn har en reell sjukdom” och att de som menade vuxna asylsökare och traffickers begick kriminella handlingar mot barnen var nazister och högerextrema. Att Gellert Tamas med SVT/SR i spetsen blandade in högerextremism och nationalsocialism i en rent medicinsk fråga fick dessa högerradikala rörelser att komma in i debatten och de gav kraftfullt stöd till de läkare och visselblåsare som menade att barnen misshandlades. Nationalsocialisterna uttryckte tidigt och tydligt redan år 2007 ”vi accepterar icke att vare sig svenska barn eller invandrarbarn misshandlas”.   Detta gav upphov till total låsning av debatten. Sveriges vänsterradikala och feministiska public service kunde givetvis icke acceptera att de just i denna, Sveriges mest någonsin uppmärksammade medicinska debatt, drog ett kortare strå än Sveriges högerradikala.  Just denna låsning av debatten är förklaringen till att MAL-BP övergreppen överhuvudtaget kunde fortsätta efter år 2007.

 

Varning för mångkultur

Den låsning som förevarit i debatten om flyktingbarnen orsakades mycket av SVT/SR:s reaktion på mitt uttalande till SVT – Sveriges Television – där jag i en intervju augusti 2006 varnade tydligt för mångkultur med orden ”Jag är helt emot mångkultur”. Låsningen förstärktes eftersom jag var den läkare i Sverige med mest kunskap om diagnostik avseende s.k. malingering by proxy övergrepp och citerades som den som banade väg för denna korrekta diagnostik i en statlig utredning SOU 2006:49. Detta väckte i sann bemärkelse ont blod hos vänsterradikala promångkultur-journalister som dominerade debatten och härskade över den offentliga arenan i Sverige vid denna tidpunkt. I dagsläget skulle aldrig mångkulturaktivisters propaganda lika hållbart kunnat föras fram eftersom Sverige idag har betydligt mer diversiferad media än år 2006. Detta tack vare s.k. alternativ media och frihetsmedia.

I intervjun augusti 2006 som SVT gjorde med mig ansåg jag alltså att Sverige borde fortsätta vara en sekulär nation på traditionskristen grund helt enkelt för att detta visat sig vara ett bra samhällsbyggande instrument. Vid den tidpunkten var dock mångkultur icke ifrågasatt i Sverige – mångkultur sågs som lösningen på alla problem – allt från kriminalitet till för låga pensioner. De som uttryckligen påstod att mångkultur var en riskkultur blev kallade  främlingsfientliga, okunniga eller nazister av en enig svensk journalistkår.

Problemet i Sverige bestod t.o.m. i totalitärt åsiktsförtryck i det att de som hade åsikter avvikande från journalistkårens icke bara tystades utan t.o.m. gjordes till s.k. halmgubbar alltså journalisterna felciterade dem avsiktligt och nekade dem därefter genmäle varigenom Sveriges journalistkår uppsåtligen spred en villfarelse till allmänheten.

 

Min varning år 2006 om faran med mångkultur lyssnade ej svenska makthavare till – nu 15 år senare varnar jag för mångkulturens konsekvenser som islamisering och högerextrem radikalisering

Nu 15 år senare börjar även ledande svenska politiker ifrågasätta de höga invandringsnivåerna och mångkultur. Man ser att integreringen icke fungerar och att en orsak kan vara att mångkulturen i sig är för stark för att integreras i ett numera sekulärt samhälle. Ett sekulärt samhälle där kristendom i stort sett är borta avseende det mesta förutom att göra narr av. Bland vissa invandrargrupper är arbetslösheten runt 95% och cirka 700.000 vuxna invandrare motsvarande 15% av vuxna befolkningen i Sverge lever på bidrag.

Detta är en demokratiskt fattad politik så man kan överhuvudtaget ej på moraliska grunder kasta någon moralisk skuld på eller skylla på invandrare – alltså  ”ingen skugga på invandrarna”. Det är svenska folket och genuint etniska svenskar som demokratiskt röstat på politiker som genomdrivit mångkulturell politik. En allvarlig konsekvens av detta torde vara att hårda politiska ideologiska motsättningar byggts in i det svenska samhället.

Svenska institutioner bedömer att det idag finns runt 3000 jihadister och runt 100.000 IS-sympatisörer i Sverige. Detta kan dock vara för lågt räknat eftersom 30% av alla Sveriges 1,1 miljoner muslimer önskar sharialagar.  Det föregår dessutom en häpnadväckande synkretism mellan Svenska Kyrkan som har en ärkebiskop med parollen ”Allahu akbar” det islamska stridsropet och en lika häpnadsväckande politisk allians mellan Sveriges stadsbärande parti socialdemokraterna och muslimska brödraskapet i Sverige. Statsminister Löfvén har uttryckt ”Jag kommer aldrig att kritisera islam” och hans maka är intensivt engagerad på hög tjänstemannanivå i att stärka en synkretism av islam och kristendom.

 

Framväxten av högerradikalism jämte islamism

Som en reaktion på både socialistiska och borgerliga regeringars bejakande av mångkultur har sedan 30 år tillbaks högerradikala rörelser vuxit fram i Sverige. Idag är de starka. En stark parlamentarisk gren utgörs av Sverigedemokraterna som nu efter en demokratisk mognadsprocess utan tvekan kan rubriceras som ett demokratiskt parti. I dess svallvågor torde dock finnas runt 100.000, ursvenskar och många invandrare, som söker sig till mer högerradikala partier inklusive nationalsocialism för att politiskt verka för återgång till en icke mångkulturell samhällsordning.

Som illustration till detta kan Ni nedan se en skärmbild av en enkel och snabb opinionsmätning 17 april 2021 från mitt twitterkonto som borde sända kalla kårar till alla politiker.

Jag har en mycket blandad följarskara, cirka 4.400 twitter-följare. Jag förutsätter att de som röstat ”Ja självklart” är nationalsocialister alltså 3 personer. Det intressanta är dock de som röstat ”ja” och ”kanske”. De är sannolikt vanliga svenska borgerliga väljare eller konservativa likt SD och hälften av de 27 som röstat under de 14 timmar opinionsmätningen legat ute kan alltså tänka sig att rösta på nationalsocialister istället för på socialdemokrater-miljöpartister-vänsterpartister-liberaler-centerpartister.

Ni kan därvidlag förstå vilket krutdurk, ett nytt Syrien? Ett nytt Balkan? Ett nytt Libanon? som Sverige i dagarna ombyggs till.

Och det blir ingen dans på rosors blad. Dena krutdurk riskerar även att sprida sig till grannländerna vilkas idag, pga pandemin, stängda gränser mot Sverige riskerar att cementeras med mer eller mindre strikta inreseregler.

 

Jag vädjar därför till Sveriges politiker och de journalister som propagandistiskt verkat för mångkultur att besinna Er!

Och till svenska folket som önskar att Sverige icke utvecklas till ett mångkulturellt skräckscenario som diskuteras ovan uppmanar jag kraftfullt att rösta på Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna eller Liberalerna i riksdagsvalet nästa år. Speciellt vädjar jag om stödröster till liberalerna så att de kommer över riksdagsspärren med marginal.

 

Thomas Jackson, MD, PhD

Director och professor vid Evidence Based Medicine LTD,   Leeds/Storbritannien

Medlem Conservatives i England och Höyre i Norge.