Veritofobi – Dr Jacksons bok om apatiska barn utg. 2008 blir nu en klassiker inom Media Forskning

Dr Jacksons bok om vuxenövergrepp på de apatiska flyktingbarnen blir nu rubricerad under media forskning. Hoppas verkligen de yngre journalisterna kan lära sig av allt det märkliga som skedde.