Vi kommer kanske börja granska bemanningsläkarbranschen

Kära läsare,

efter vår stora framgång i rättsprocessen mot Jan Helin vid Stockholms Tingsrätt 16 april B-15812-16 skall vi byta lite fokus.

I målet mot Jan Helin fick vi fram exakt vad vi önskade nämligen att det icke är etiskt eller medicinskt fel att diskutera s.k. mal-bp övergrepp på apatiska flyktingbarn. Dessa barn vilka har ett tilstånd som nu går under benämningen ”resignation syndrome”. Sannolikt är detta syndrom resultatet av att långvarigt befinna sig i en malingering by proxy situation alltså tvångssituation med stort lidande.

Vi skall nu publicera, sannolikt närmaste veckan, lite information om hur vissa bolag inom bemanningsbranschen för läkare jobbar. Vi får se. Vi börjar i liten skala och får se om det blir något mer. Själv arbetar jag enbart för bemanningsbolag jag anser seriösa och som har god kännedom om att kreativa, evidensbaserade och ibland självkritiska diskussioner behövs för att ge patienten den absolut bästa vården.   Bemanningsbolag som går ut och skyltar om att ”Vi har de bästa läkarna” eller besläktade formuleringar bryter dels mot de marknadsetiska reglerna som Svenska Läkarförbundet rekommenderar och dels så är det naturligtvis inget som de rimligt kan underbygga. Skall de se på tentamensresultat från medicinska högskolor eller AT-provet?

Bemanningsbolagen fyller en viktig funktion i dagens hälso-sektor men de är icke befriade från de marknadsetiska regler som gäller avseende varudeklaration.

Mitt stora intresse inom hälso-och sjukvården är just evidensbaserad vård, som man även kallar kunskapbaserad vård. Klinisk skicklighet, alltså att bli en duktig läkare, får man genom att läsa mycket och bra medicinsk litteratur och jobba mycket. Jag läste nyligen en website till ett läkarbemanningsbolag (inget namn nämnt) som skröt hur duktiga läkare de har. Alla erfarna läkare vet hur patetiskt ett uttalande som det är eftersom det finns helt enkelt inga utvärderingsinstrument avseende läkares skicklighet.

Jag har sedan länge haft en sidoposition som director för Evidence Based Medicine LTD i England.  Se länk nedan.

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/06131911/filing-history