Vilken oerhörd skam att lögnaren och barnaplågaren får priset i Torgny Segersteds namn. NORGE MÅ PROTESTERE!

Styrelsen för Torgny Segerstedts Minnesfond ger den ljugande, kriminelle, barnaplågande författaren Gellert Tamas sitt pris ”Frihetspennan”

Efter att ha läst om Torgny Segerstedt på Wikipedia kan jag säga att jag både älskar och avskyr honom.

Jag älskar hans frispråkighet, humanism, dissidentroll och integritet men avskyr hans liberalteologi och är tveksam till att han började plöja upp en semitisk fåra i ett lutherskt land via sitt beroende av Bonniers. Men huru svårt är det ej för en människa att förstå hur det var under en annan tid på annan plats.

Men saker är komplexa och mitt intryck, efter att mer ha satt mig in i vem Torgny Segersted var, är att personer som han är oändligt viktiga för ett fritt demokratiskt samhälle.

Det är därför i dess rätta bokstavliga bemärkelse makalöst tragiskt att en lismande ljugande opportunist som författaren Gellert Tamas, som genom att sitta inne i samhällsvärmen och ljuga inför kvinnfolk blir upphöjd av detta sanningskorrupta feminiztizka etablissemang.

En man som genom sina konsekventa skriftliga lögner orsakat kättrande av barn vid sängar, tvingade till årslånga sondmatningar, bärandes blöjor som 10-åringar – skall få ett pris i Torgny Segerstedts namn.

Detta för en bok De apatiska i vilken denne s.k. författare Tamas ej bara ljuger om barnens situation och ofattbara lidande utan hans skrivande skyddar traffickers, övergreppsmän och kriminella och anstiftar till, förlänger och skapar mer lidande för de mest värnlösa människor på vår jord – friska och sjuka småbarn om vartannat. Varav åtskilliga är i händerna på sina banemän. Barnen kan inte det nya landets språk och om de försöker fly förs de av läkare och sköterskor tillbaks till sina torterare så dessa vuxna kan fortsätta göra dem sjuka och sjukare. Detta i flyktingförläggningarnas stängda rum där vuxna efter att ha lurat barnläkaren till att sätta magsonder på barnen sondsvälter barnen vecka efter vecka, månad efter månad eller t.o.m. år efter år.

En raffinerad tortyrmetod ty sonden ordineras av läkare men behandlingen genomförs av traffickers, utan blåmärken eller brutna ben, med enbart svältdiet genom sonden, som gör barnen apatiska och resignerade.

Detta handlar inte Gellert Tamas bok De apatiska om.

Gellert Tamas bok De apatiska handlar enbart om att misstänkliggöra visselblåsarna i den statliga utredningen SOU 2006:49 som försökte varna för svältdieten, framför allt genom att referera till undertecknad Dr Thomas Jackson som i utredningen påpekade dessa så kallade malingering by proxy övergrepp på barnen.

Varför gjorde vuxna asylsökande/traffickers så mot sina ibland till och med egna barn? Jo, för att de alla skall få asyl i Sverige. Ett svårt sjukt barn ger enligt svensk lag asyl.

Gellert Tamas har fått SVT/SR:s 100%-iga stöd att föra ut sitt budskap till svensk allmänhet att denna tortyrsituation, MAL-BP situation för barnen, icke existerar.

Och svenska journalister har på grund av Gellert Tamas lögner helt ställt sig på barnens banemäns sida. Så barnen är svikna av alla, av alla utom av oss som Tamas kallar nazister och högerextremister, vi som visselblåser och kämpar för att skydda barnen och för att sanningen skall fram.

I år fick vi ej till en demonstration mot styrelsen och pristagaren. Men vi som ville demonstrera, det var fler än jag, skall i sann Torgny Segerstedts anda försöka återkomma varje år och demonstrera mot hans ”styrelse” och Gellert Tamas som pristagare.

Vi tror Torgny hade gillat det.

Läs här om Segerstedts livsgärning

https://sv.wikipedia.org/wiki/Torgny_Segerstedt