VLT:s ansvarige Daniel Nordström stämd 16 januari 2017 för grovt förtal