Yrkande att rättegången Jackson./.Helin B 15812-16 vid Stockholms Tingsrätt tas om på grund av rättegångsfel

Till Stockholms Tingsrätt

Avdelning 4

Box 8307

104 20

Ang mål B 15812 -16

Målsägaren yrkar att rättegången tas om på grund av rättegångs fel.

Formell grund:   Domstolen avvek från rättegångsschemat och untyttjade icke, trots yrkande från målsägaren, reservtiden planlagd till tisdag i ett ytterst komplicerat mål där målsägarens budskap har varit att brott mot mänskligheten begås i Sverige i form av massiv och långvarig barntortyr på grund av okunskap inom hälso-och sjukvården om ett nytt forskningsområde som är väl känt i England och USA.

Att förklara detta forskningsområde som handlar om kontroll och kontrollförlust för minderåriga så att juryn verkligen förstår saken tar tid och målsägaren vägrades denna möjlighet. Man kan på vardagssvenska hävda att ordförande lurade målsägaren genom att till denne dagar i förväg skriftligen meddela  att reservtid skulle utnyttjas enligt schemat om någon part önskade detta – varför stod det annars på schemat?

Övrig grund:

Brott mot målsägarens mänskliga rättigheter enligt Europa-konventionen:   Läkarförbundets styrelse informerade under förhandlingen tingsrätten att de anser att målsägaren ICKE begått något läkaretiskt fel i sitt engagemang för flyktingbarnen. Detta kan underlätta för målsägaren att få hjälp av juridiskt ombud eller advokatsamfundets medlemmar vilket målsägaren enligt Europakonventionen har rätt till men tidigare har blivit nekad detta av advokatsamfundets medlemmar på grund av artikelns innehåll. Förhållandet att målsägaren icke bara nekats advokat utan även nekats redogöra för juryn om vad övergreppen som flyktingbarnen utsättes för kommer att drivas vid EU-domstolen.

Tidningartikeln har ju pekat ut målsägaren som en omänsklig hjärtlös inkompetent nazist när verkligheten är den motsatta att han är en djupt troende kristen, kompetent, vidsynt konservativ person alltså motsatsen till artikelns innehåll.

 

Målsägaren kommer från idag att utifrån detta faktum att Sveriges Läkarförbunds styrelse anser att målsägaren ICKE begått något etiskt fel ånyo kontakta advokat för att se om de nu är villiga att ge juridisk rådgivning. Målsägaren kommer därefter återkomma med besked om ytterligare rättegångsfel kan beivras.

Med vänlig hälsning

Dr. Thomas Jackson  070-5093176

Postboks 148

2241 Magnor

NORGE