12

Slöhet och kreativitet är vårt motto

 Här på denna sida planerar vi att diskutera det fiktiva universitet Stockholmian European University – SEU

Undertecknad kansler Thomas GA Jackson äger namnet via inmutning och hävd.

Twitter är vår enda externa kanal förutom denna sida som är som Ni ser placerad på kanslerns egen hemsida ”Jackson Jagar Journalister”.

SEU bygger på slöhet och kreativitet emedan snillen väldigt snabbt kan producera idéer som äro värdefulla

Bilden ovan har inget med SEU att göra- tyvärr! Men planen på sikt är att köpa in denna byggnad – såklart.

 

 

Vakanta professurer

Vi har för två dagar sedan på Twitter utannonserat en mängd professorstjänster i alla möjliga tänkbara kunskapsfält. Betygskommittéen som undersöker sökandes kvalifikationer hade dock missat att notiserna på Twitter tydligen försvinner efter 24 timmar. Vi tror i alla fall att det är så och vi är för slöa för att verkligen ta reda på huruvida det verkligen är så. 🙂

Vi har i alla fall, på hedersord, försökt finna ansökningarna men dessvärre icke kunnat återfinna dem vilket innebär att uppskattningsvis hälften av de professorstjänster som planerades tillsättas idag EJ KAN TILLSÄTTAS.  De drabbade utlovas dock möjligheten att återigen på Twitter insända sina handlingar med angivande om önskat forskningsområde.

Faktum kvarstår dock att ansökningarna som de ärovördiga forskarna tillsänt oss i Twitters notisfält tragiskt äro borta.  Men de lever självklart vidare i allas våra hjärtan. Även om de ej ånyo insändes.

Jag vet kära följare, medarbetare och twittrare att min position som kansler för SEU på sikt kan bli ifrågasatt. Men vi kan väl ta en dag åt gången  🙂

 

Tillsatta professorer t.o.m. 2020-03-07

Listan uppdateras successivt helgen 7-8 mars 2020

 

Följande professur i Cajun-mat har tilldelats:

Johan Torneheim
@JTorneheim
Svarar
@ebmpsykiatri
Ooh! Jag kandiderar som professor i Cajunkäk, Fulsampling eller gastronomiska snedsteg. Kan även tänka mig svullande, tryfflande, rage quittande eller en titel inom after ski.

 

Följande sökande har tilldelats professuren i Mänskligt beteende:

TickTack @omxindex Svarar  @ebmpsykiatri
Den som söker skall finna…

 

Följande sökande har tilldelats professuren i Subkultur:

Fia @tantensvovve   Svarar  @ebmpsykiatri
Ser mef stor spänning fram emot om jag blir godkänd och fpr en professur, men då omvörlden synes behöva mina ringa kunskaper i ämnet subkultur så har jag gott hopp. Thihi….

 

Följande sökande har tilldelats professuren i Nakentrubadur -kunskap:

Donkey Shot @1donkeyShot Svarar @ebmpsykiatri
Så olyckligt! Jag repriserar härmed min ansökan som nakentrubadurs-professor. Fakulteten kommer garantera både slöhet och absolut indolens.

 

Följande sökande har tilldelats professuren i …………………:

ki kollbrunner @kikollbrunner Svarar  @ebmpsykiatri
Har min ansökan kommit?

Följande sökande har tilldelats professuren i Sunt Förnuft:

Ann-Marie Medelstor stjärna @Ann_Marie252
Svarar  @ebmpsykiatri Kan jag få professuren i sunt förnuft eller är den redsn tagen? Det behövs mer av det innan loppet är kört för mänskligheten….

Följande har tilldelats professuren i Synthologi:

Peter Ramneskog Gab @RamneskogPeter Svarar
@ebmpsykiatri Professor i synthologi. Fortfarande. Jag bidar min tid, men det hade varit coolt att visa när man är på 4sound och där är jag ofta

”Jag kan även skriva en avhandling om det behövs”