”SVT berövade barnen rätt diagnos”

Svenska Dagbladet 14 december 2005. Text under foto av Dr Jackson: Psykiatern Thomas Jackson anser att svenska barnläkare på grund av okunskap inte ser att föräldrarna tvingar barn att simulera sjukdom.

I själva texten i nedan inscannad bild, intervjun av journalisten Markus Lutteman

”Vuxenpsykiater Thomas Jackson verksam i England sedan några år tillbaka, beklagar att svenska läkare inte får någon utbildning i simuleringsdiagnostik. – Det är mycket problematiskt för läkare att ställa simuleringsdiagnos. Det är risk att man blir anmäld av patienten och då är det svårt att få nya jobb. Två av mina kollegor har mordhotats när de vägrat sjukskriva personer säger han.

I Sverige har han behandlat flera asylsökande vuxna. Vissa har sagt att de ska ta sitt eget och barnens liv men Jackson har ändå ställt diagnosen manipulering/simulering.

Han är medveten om att hans uttalanden kan göra det svårt för honom att få jobb i framtiden – Men man måste tänka på barnen, de tar stor skada.

Själv tycker han att det är barnläkarnas åsikter som är kontroversiella, inte hans egna.

  • Jag är väldigt konventionell. Jag arbetar kunskapsbaserat, i motsats till lokala traditioner, och följer de internationellt erkända kriterierna för diagnostik.

SvD: Socialstyrelsen har sagt att svenska läkare ska följa Världshälsoorganisationen WHO:s diagnostik ICD-10. Både där och i den amerikanska motsvarigheten DSM-4 står att läkare bör misstänka simulering i fall där patienter har mycket att vinna på sitt sjukdomstillstånd.