SVTs stämpling till brott

Jag rekommenderar alla att gå in och läsa länken nedan om hur SVT år 2012 beskriver mig.

Jag som drygt sex år tidigare 2006-01-18 i Dagens Medicin satte rätt diagnos på apatiska barnen nämligen misshandel.

Idag är datum 2023-04-12. Nota bene att initialt 2012-03-26 hade kulturnyheterna icke ens med mitt citat ”Jag menar att föräldrarna uppmanar eller näst intill tvingar barnen att ligga sjuka och stilla”.

Jag fick ringa dem några dagar efter publicieringen och försökte få dem att förklara för läsarna att jag aldrig sagt att barnen låtsades utan att de var tvingade. Tvång är lika skiljt från låtsaslek som natt är från dag.

MEN SVT VÄGRADE!

Jag sa då att jag faktiskt har intervjun på USB-minne (vilket var sant) och först då efter några dagar la de till att jag sagt ””Jag menar att föräldrarna uppmanar eller näst intill tvingar barnen att ligga sjuka och stilla”. Detta bör enkelt kunna konstateras i dataspåren.

SVT hade alltså en intensiv agenda att dölja vad jag som artikeln handlade om menade. När de tillrättalägger min beskrivning om dessa grovt misshandlade barn så gör de en tolkning åt läsaren som att jag säger att barnen ”låtsas”.

Här illiustrerar SVT på sätt och vis i ett nötskal problematiken. SVT kunde aldrig skilja låtsaslekar från grov plågsam misshandlande tvångssimulering. Detta är ofattbart klantigt, och jag menar kriminellt, av journalister eftersom SVTs journalistik stämplar till brott mot barn.

Jag välkomnar alla till kommande tingsrättsförhandlingar i Stockholm. SVT kommer sannolikt att ta bort denna artikel så läs den gärna i original på deras hemsida så snart som möjligt.

Notera att jag bett SVT Kulturnyheterna att ta bort artikeln (bl.a. för den utgör stämpling till barnmisshandel) men de har skriftlig svarat att granskningsnämnden – som bestå av svenska journalister – sagt artikeln är korrekt. Vilket vi såklart idag vet den icke är. Den bevisligen feltolkar mig.

Idag vet SVT med 100%-ig säkerhet att minst några barn, kanske alla apatiska flyktingbarn, uppmanas eller slås/misshandlas till tystnad och sängläge, sondmatning.

Att som SVT insinuera att det som jag uttrycker är nationalsocialism är i klartext i det sammanhang artikeln existerar icke något annat än stämplng till grov barnmisshandel och vissa fall mord.

Notera gärna att när SVT:s Uppdrag granskning gjorde intervjun med mig år 2006 var jag medlem i Folkpartiet Liberalerna vilket SVT medvetet dolde för allmänheten. Jag hade handhälsat i vittnens närvaro på Jan Bjöklund på Odenplan och sagt jag ska gå med eftersom de ville ha ordning och reda i skolan vilket jag alltid hyllat. Föga anade jag att jag inom kort skulle bli utmålad som nazist för att jag ville förklara något så pass udda som engelsk medicinsk misshandelsdiagnostik på barn som General Medical Council har speciell vägledning om. Vilket jag f.ö. sänt till Socialstyrelsen. Jag arbetade som psykiater för engelska bolag år 2006.

Notera även att det är korrekt att jag gick med i SvP. De lovade att ge mig en plattform eftersom SVT redan år 2006 kallat mig nazist så ingen media lyssnade på mig. SvP var väldigt hyggliga. Jag gick dock ur efter en månad eftersom angreppen var så oanständiga och SVT och andra riksmedia nekade mig genmäle.

Att erfarna journalister ej tycks fatta att denna journalistik skadade barnen, ej mig, beror sannolikt helt enkelt på att SVT:s journalister aldrig fattade den engelska/amerikanska diagnostiken som ej heller var känd bland svenska läkare.

https://www.svt.se/kultur/lakaren-thomas-jackson-gar-med-i-ett-hogerextremt-parti