Dr Jackson gives lectures for free all over the world regarding MAL-BP i.e. Malingering by Proxy situations for children, how extremely painful they are for the children and agonizing for doctors.

Contact Dr Jackson om mobile 0046705093176 or email   thomas.a.jackson@hotmail.com 

 

Dr Thomas GA Jackson M.D. PhD – leg.läk/psykiaterspecialist

 

Privat Psykiatrisk Mottagning via besök på mottagning, vid hembesök eller via Skype

Då hemsidan Jajj.se är en lobbyingsida för att medvetandegöra för journalister och allmänhet om anglo-sachisk specialdiagnostik på barn utnyttjade av vuxna vid s.k. Munchausen by Proxy och Malingering by Proxy övergrepp så se hellre vår hemsida:   www.thomasjackson.se   http://www.thomasjackson.se/

Vårt team består av Dr Jackson och en sköterska. Vi arbetar enbart kurativt och palliativt/lindrande alltså diagnostiserar och behandlar med mediciner eller psykoterapi. Vi skriver inga sjukintyg. Däremot hjälper vi till i juridiska processer avseende felbehandlingar.

Dr Jackson har efter 40 års intensiv klinisk verksamhet, 20 år inom psykiatri som psykiaterspecialist och 20 år inom somatiken där han är arbetat 4 år inom akut internmedicin alltså livshotande tillstånd på sjukhus med intensivård, 10 år allmänmedicin och 6 år ortopedisk rehab-medicin, i tre olika länder Sverige, Norge och England synnerligen gedigen erfarenhet.  Omfattande vård av allt från kroppsligt och psykiskt svårt sjuka patienter till enklare vardagskrämpor.

Orsaken till att han jobbat inom flera olika specialiteter är Dr Jacksons strävan efter att förstå hela kroppen inklusive själen och samspelet mellan kropp och själ så kallat psykosomatisk medicin.

Redan när Dr Jackson var 30 år gammal var han Sveriges ledande forskare på hjärnans limbiska systems betydelse för kliniska processer. Limbiska systemet är området i hjärnan där våra känslor och minnen är lokaliserade, se följande föreläsning

Få läkare i Sverige, kanske ett hundratal? torde ha den bredd, erfarenhet från andra länders hälsotjänst och diagnostiska kunskap som Dr Jackson har. Det var f.ö. just därför Dr Jackson var den som löste det mycket svåra diagnostiska problemet med s.k. apatiska flyktingbarn där Dr Jackson av kärlek till de utsatta flyktingbarnen stod på sig mot en hysterisk svensk journalistkår som kallade alla som sa sanningen om barnen för högerextremister eller nasister. Dr Jackson visste att i England fanns det specialdiagnostik för det som var de s.k. apatiska barnens öde i Sverige nämligen ”Induced and Fabricated Illness in Children”. Idag skäms Sveriges journalister ty de vet Dr. Jackson med sin kristna värdegrund hade rätt och journalisterna med sin mångkulturella värdegrund hade fel om de utsatta s.k. apatiska barnen som utstod ett enormt lidande på grund av ensidig svensk FAKE NEWS journalistik.

Vårt kliniska arbete riktar sig framför allt till patienter med stressjukdomar inkluderande oro, ångest, panikattacker, depressioner, sömnsvårigheter och psykosomatiska sjukdomar. Utifrån gedigen hospice-erfarenhet tar vi även emot patienter med cancer, ALS, MS och andra kroniska allvarliga sjukdomar och ger dem själsligt, psykologiskt och vid behov psykiatriskt stöd.

Men vi behandlar även icke stress-relaterade depressioner, oro, ångest, tvångstankar, sömnsvårigheter, anorexi/bulemi, läkemedels-och alkoholberoende, spelberoende, tinnitus, psykoser,demensutredningar samt bedriver jungianskt orienterad psykoanalys för dem som önskar förstå sin existentiella situation bättre.

 

Kristen själavårdsverksamhet

Då vi som arbetar vid mottagningen har djup protestantisk respektive katolsk tro har vi kristen själavårdsverksamhet för den friska nutidsmänniskan som önskar reflektera över sin tro. Men även för den kroppsligt eller psykiskt svårt sjuka patienten som önskar självavård utifrån protestantisk eller katolsk kristen tro.

Själavårdsverksamheten gör vi gratis men vi mottar då gärna gåva till Dr Jacksons Barnefond i Norge som arbetar med verksamhet mot så kallat medicinska barnövergrepp där barn utnyttjas i medicinska sammanhang som vid Munchausen- eller s.k. MAL-BP – övergrepp.   Dessa frivilliga donationer betalas till Dr Jacksons Barnefonds konto i Norge hos Sparebank 1 Östlandet med IBAN nummer: NO7118225318286       och BIC/SWIFT kod:         SHEDNO22   ange då vänligen namn, alla donationer från 10 kronor och uppåt är välkomna. Blir det mindre kostar bokföringen mer än vad vi får in på donationen.

 

Personlig tidsbeställning tisdagar/onsdagar 10.00-11.00

Arvode 900 SEK för konsultation upp till en timme. För medicineringskontroll och annan form av stödsamtal 200 kronor för varje telefonsamtal upp till 15 minuter.

Telefon 070-5093176

Övriga tider sänd sms så ringer vi tillbaks

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.
4 × four =