Dagens Medicin ljuger och mörklägger korrekt diagnostik på apatiska barn

Vänner, twittrare, kollegor och alla andra!

Dagens Medicins lögner och mörkläggning av övergreppen på apatiska barn är en skam för Bonnier-koncernen.

Dokument 1 nedan: Ni kan läsa Publisher Jacksons briljanta och väl grundade artikel publicerad 2006-01-18 om övergreppen på de apatiska barnen, det refereras till vetenskapliga artiklar ej kända i Sverige och förklarar även varför barnläkarna har missat dessa tragiska övergrepp. Artikeln avpublicerades från internet hösten 2006. Ansvariga för själva publiceringen januari 2006 var Henrik Kennedy och ansvarig utgivare. Oklart vem som var ansvarig för avpubliceringen men ansvarig utgivare har naturligtvis juridiska ansvaret. Noteras bör att Christina Kennedy som är Henriks make vid tidpunkten arbetade på Dagens Medicin och är nu chefredaktör för SKRs tidning. Inscannad är artikel från pappersupplagan. Inscannad eftersom artikelns togs bort från internet. Ni kan se att i artikelns nedre vänstra hörn uppmanas till att diskutera artikeln på internet.

Dokument 2 nedan: Kopia på sida 104 i Statens Offentliga Utredning 2006:49 där det konstateras att Dr Jacksons artikel varit på Dagens Medicins webbsida.

Dokument 3 nedan: Ni kan se hur nuvarande chefredaktören och ansvarige utgivaren Lisa Blohm för Dagens Medicin, när Gustaf Näsström önskar att artikeln bör återpubliceras, hävdar att artikeln ej varit publicera på www.dagensmedicin.se. En artikel som drygt 13 år efter avpubliceringen visar sig vara icke bara korrekt utan mitt i prick korrekt och i överstämmande med det som nu vuxna f.d. apatiska barn påpekar om det helvete de fick genomlida.

Jag och många med mig kallar därför Lisa Blohm lögnare. Lisa Blohm på Dagens Medicin har tillsammans med sin väninna Christina Kennedy på Sveriges Kommuner och Regioner varit aktiva i att mörklägga dessa fruktansvärda barnövergrepp. De bör enligt min mening åtalas för att instigera till mord på apatiska barnet Rim och grov barntortyr inom assistansindustrin där många apatiska barn dissocierade och förlamade av ångest nu utnyttjas som mjölkkor för ekonomisk profit.

Dokument 1

Dokument 2